Informatie bouwverzekeringDe combinatie bouwverzekering biedt bij het ZZP- en MKB-tarief standaard dekking voor de volgende rubrieken:

  • CAR/montage (het werk, aannemersmateriaal, transport en eigendommen personeel/opdrachtgever)
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Ontwerpaansprakelijkheid

Bij maatwerkoffertes zijn er nog meer mogelijkheden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het weglaten óf juist het verhogen van bepaalde dekkingen.

CAR/montage

Hierbij gaat het om materiële schade die op de locatie van het werk ontstaat (bijvoorbeeld door bouw-, installatie- en/of montagewerkzaamheden). Bij ons product is de onderhoudstermijn ook standaard tot maximaal 12 maanden meeverzekerd. Indien een gedeelte van een werk reeds voor de aanvang van de onderhoudstermijn in gebruik wordt genomen blijft de dekking volledig van kracht. Het dekkingsgebied betreft de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

Voor wat betreft montage is proef- en testdraaien bij ons product standaard meeverzekerd.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het gaat hierbij om de financiële gevolgen van zaak- en letselschades welke u veroorzaakt heeft. Asbestgerelateerde schades vallen eveneens onder de dekking van deze verzekering (tot € 250.000,00 voor wat betreft letsel en opruiming). Milieu- en werkgeversaansprakelijkheid vallen ook onder de dekking.

Ontwerpaansprakelijkheid

In de bouw komt het regelmatig voor dat bijvoorbeeld een aannemer zelf een architect of bouwkundig tekenaar inschakelt (denk hierbij aan het tekenen van een aanbouw). Wanneer er schade ontstaat dan kan de opdrachtgever en/of het bouwbedrijf terecht bij de architect/tekenaar maar de architect/tekenaar werkt vaak met bijvoorbeeld de DNR-voorwaarden. Hierin kan staan dat de tekenaar slechts voor maximaal drie keer het honorarium aansprakelijk te stellen is en/of dat deze partij maximaal vijf jaar aansprakelijk te stellen is.

Het bouwbedrijf kan dan met het restrisico blijven zitten. Met de combinatie bouwverzekering is dit restrisico standaard meeverzekerd onder de rubriek ontwerpaansprakelijkheid. Dit is één van de unieke elementen van dit product.